Urklipp ur Diffinder appen

Det kompletta revisionssystemet

Diffinder är ett nytt digitalt och molnbaserat revisionsverktyg som utvecklats av revisorer för revisorer. Systemet har fokus på kvalitet och automation och kommer över tid bli din helt digitala revisorsassistent.

Boka en demo

Din digitala och pålitliga revisorsassistent

Riskbedömningen är redan idag delvis automatiserad. Systemet föreslår risker baserat på uppdragsgivarens verksamhet och affärshändelser. Över tid kommer även granskningsåtgärderna att bli allt mer automatiserade. Det assisterar också i att generera revisionsberättelser när allt är klart.

En röd tråd enligt ISA

Systemet följer ISA och anpassar sig själv utifrån uppdragsgivarens verksamhet och affärshändelser. Affärshändelser, risker och granskningsåtgärder är naturligt sammankopplade och hanteras effektivt med kombinationer av interna kontroller, analytiska granskningar och detaljgranskningar.

Urklipp ur Diffinder appen

Molnbaserat & säkert

Inga installationer behövs och information som finns i andra system hämtas automatiskt. Du och dina kollegor kan jobba samtidigt med ett uppdrag och hantera allt från att skapa uppdragsbrev till att lämna in revisionsberättelsen digitalt. Allt lagras säkert i molnet.

För att sammanfatta

Systemet är helt molnbaserat och flera användare kan jobba samtidigt med samma revision.

Uppgifter hämtas automatiskt från Bolagsverket och Skatteverket.

Riskbedömningen är semi-automatisk, innehåller ett tydligt spektrum och kompletterar naturligt revisorns professionella bedömning.

Systemet har relevanta exempeltexter att utgå från och de anpassar sig till den aktuella revisionen.

Risker på rapportnivå hanteras smidigt från riskbedömning till granskning.

Identifieringar och signeringar sker med BankID snabbt och enkelt direkt i systemet.

Alla affärshändelser i SIE-filer granskas automatiskt och okända eller möjligt felaktiga flaggas.

Integration mot Fortnox gör att kundfakturor, leverantörsfakturor och bokföringsunderlag visas direkt i systemet.

Det är enkelt att skapa och digitalt lämna in alla former av revisionsberättelser för aktiebolag.

Allt sparas i molnet men är enkelt att exportera som PDF och filarkiv.

Redo att utforska själv?

Bästa sättet att bekanta sig med systemet är att prova själv. Allt är intuitivt och du är igång på några minuter.

Kontakta oss på info@diffinder.se så bokar vi en demo och visar hur!